Utolsó frissítés: May 01, 2022

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt szolgáltatást igénybe venne.

Értelmezés és meghatározások

Értelmezés

Azoknak a szavaknak, amelyeknek kezdőbetűje nagybetű, a következő feltételekkel vannak meghatározva. A következő meghatározásoknak azonos jelentése van, függetlenül attól, hogy egyes számban vagy többes számban szerepelnek-e.

Fogalommeghatározások

Ezen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

 • Partner olyan egység, amely egy párt felett ellenőrzést gyakorol, ellenőrzése alatt áll vagy közös irányítás alatt áll, ahol az „irányítás” az igazgatók vagy más irányító hatóságok megválasztására szavazásra jogosult részvények, részvények vagy egyéb értékpapírok legalább 50% -ának tulajdonjogát jelenti.
 • Fiók egyedülálló fiókot jelent, amelyet az Ön számára hoztak létre a Szolgáltatásunkhoz vagy annak részeihez.
 • Ország utal: Egyesült Királyság
 • Cégünkről (a jelen Szerződésben „Vállalat”, „Mi”, „Mi” vagy „Mi” néven hivatkozunk) a Valextino LTD.
 • eszköz minden olyan eszköz, amely hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális tábla.
 • Áruk lásd a Szolgáltatásban eladásra kínált tételeket.
 • Megrendelés azt jelenti, hogy Ön arra kér, hogy árut vásároljon tőlünk.
 • szolgáltatás a webhelyre utal.
 • Általános szerződési feltételek (más néven „Feltételek”) azokat a jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti, amelyek a Szolgáltatás használatára vonatkozó teljes megállapodást alkotják Ön és a Vállalat között.
 • Harmadik fél közösségi médiaszolgáltatása harmadik személy által nyújtott bármely szolgáltatás vagy tartalom (beleértve az adatokat, információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat), amelyeket a Szolgáltatás megjeleníthet, beilleszthet vagy elérhetővé tehet.
 • weboldal Valuxxo-ra vonatkozik, elérhető innen https://valuxxo.com/
 • te a Szolgáltatást igénybe vevő vagy azt igénybe vevő személy, vagy a társaság, vagy más jogi személy, akinek a nevében az egyén a Szolgáltatást igénybe veszi vagy használja.

Elismerés

Ezek a jelen Szolgáltatás használatára irányadó Általános Szerződési Feltételek, valamint az Ön és a Társaság között működő szerződés. Ez a Szerződési Feltételek rögzítik minden felhasználó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata függ attól, hogy elfogadja és betartja-e ezeket a feltételeket. Jelen Általános Szerződési Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférnek a Szolgáltatáshoz vagy használják azt.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön vállalja, hogy kötelezi magát a jelen Általános Szerződési Feltételekre. Ha nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, hogy 18 évesnél idősebb. A Társaság nem engedélyezi a 18 év alatti személyek számára a Szolgáltatás használatát.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférése és annak használata is függ attól, hogy elfogadja-e és betartja-e a Társaság adatvédelmi irányelveit. Adatvédelmi politikánk leírja az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, amikor Ön az alkalmazást vagy a weboldalt használja, és elmondja az adatvédelmi jogairól, valamint arról, hogy a törvény hogyan véd téged. Kérjük, figyelmesen olvassa el adatvédelmi irányelveinket, mielőtt a szolgáltatást igénybe veszi.

Árurendelések leadása

A Szolgáltatáson keresztül történő árurendelés leadásával Ön szavatolja, hogy jogilag képes kötelező erejű szerződések megkötésére.

Az Ön adatait

Ha megrendelést kíván leadni a Szolgáltatáson elérhető árukra, előfordulhat, hogy meg kell adnia bizonyos, a Rendelésével kapcsolatos információkat, beleértve, korlátozás nélkül, az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, hitelkártyaszámát, a vásárlás lejárati dátumát. Az Ön hitelkártyája, számlázási címe és szállítási adatai.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (i) Önnek törvényes joga van bármilyen hitel- vagy betéti kártyá(ka)t vagy egyéb fizetési mód(oka)t használni bármely Rendeléssel kapcsolatban; és (ii) az Ön által részünkre bocsátott információ valós, pontos és teljes.

Az ilyen információk elküldésével Ön felhatalmazza számunkra a jogot arra, hogy ezeket az információkat a fizetést feldolgozó harmadik feleknek a Megrendelés teljesítésének megkönnyítése érdekében adjuk át.

Megrendelés Lemondás

Fenntartjuk a jogot, hogy megrendelését bármikor megtagadjuk vagy töröljük bizonyos okok miatt, beleértve, de nem kizárólagosan:

 • Áruk elérhetősége
 • Hibák az áruk leírásában vagy áraiban
 • Hibák a rendelésben

Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsuk vagy töröljük Megrendelését, ha csalás vagy jogosulatlan vagy illegális tranzakció gyanúja merül fel.

A megrendelés lemondási jogai

Az Ön által megvásárolt áruk nem küldhetők vissza a jelen Általános Szerződési Feltételek és Visszaküldési szabályzatunk értelmében.

Visszaküldési szabályzatunk a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi. Kérjük, olvassa el visszaküldési szabályzatunkat, hogy többet megtudjon a megrendelés törlésére vonatkozó jogáról.

A megrendelés törlésének joga csak azokra az árukra vonatkozik, amelyeket még nem szállítottak ki. Visszaküldést nem fogadunk el. A sérült vagy nem abban az állapotban lévő árukat, mint amilyennek Ön kapta, vagy amelyek egyszerűen az eredeti csomagolás felbontásán túl kopottak, nem térítjük vissza.

Önnek nincs joga lemondani az alábbi áruk egyikének szállítására vonatkozó Megrendelését:

 • Az Ön igényeinek megfelelő vagy egyértelműen személyre szabott áruk szállítása
 • Azok az áruk, amelyek jellegüknél fogva nem alkalmasak visszaküldésre, gyorsan romlanak, vagy ha lejár a lejárati idő.
 • Olyan áruk szállítása, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaszolgáltatásra, és amelyeket szállítás után lepecsételtek.
 • Olyan áruk szállítása, amelyek a szállításuk után jellegüknél fogva elválaszthatatlanul keverednek más elemekkel.
 • Nem tárgyi adathordozón biztosított digitális tartalom szolgáltatása, ha a teljesítés az Ön előzetes kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és Ön elismerte az elállási jogának elvesztését.

Elérhetőség, hibák és pontatlanságok

A szolgáltatással kapcsolatos árukínálatunkat folyamatosan frissítjük. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatásunkon elérhető Áruk árazása rossz, pontatlanul van leírva, vagy nem elérhetők, és késéseket tapasztalhatunk a Szolgáltatásunkon szereplő Áruinkkal kapcsolatos információk frissítése során, valamint a más webhelyeken megjelenő hirdetéseinkben.

Nem garantálhatjuk és nem garantáljuk az információk, beleértve az árakat, a termékképeket, a specifikációkat, a rendelkezésre állást és a szolgáltatásokat, pontosságát vagy teljességét. Fenntartjuk a jogot az információk megváltoztatására vagy frissítésére, valamint a hibák, pontatlanságok vagy kihagyások előzetes értesítés nélküli javítására.

Árak politika

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Megrendelés elfogadása előtt bármikor felülvizsgálja árait.

A feltüntetett árakat a Társaság a Megrendelés elfogadását követően felülvizsgálhatja abban az esetben, ha a szállítást kormányzati intézkedés, a vámok változása, a megemelkedett szállítási díj, a magasabb devizaköltség és a Vállalat hatáskörén kívül álló egyéb okok miatt befolyásoló esemény történik. . Ebben az esetben Önnek jogában áll törölni megrendelését.

kifizetések

Minden megvásárolt Áru egyszeri fizetési kötelezettség alá esik. Fizetni a rendelkezésünkre álló különféle fizetési módokkal, például Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express kártyákkal vagy online fizetési módokkal (például PayPal) lehet.

A fizetési kártyákat (hitelkártyák vagy betéti kártyák) érvényességi ellenőrzésnek kell alávetni, és az Ön kártyakibocsátója engedélyezi. Ha nem kapjuk meg a szükséges felhatalmazást, nem vállalunk felelősséget a Megrendelés késedelméért vagy elmulasztásáért.

felhasználói fiókok

Amikor fiókot hoz létre nálunk, pontos, teljes és mindenkor aktuális információkat kell megadnia számunkra. Ennek elmulasztása a Feltételek megsértését jelenti, ami a Szolgáltatásunkon lévő fiókjának azonnali megszüntetését vonhatja maga után.

Ön felelős a Szolgáltatás eléréséhez használt jelszó megőrzéséért, valamint az Ön jelszavával végzett tevékenységekért vagy műveletekért, függetlenül attól, hogy jelszava a Szolgáltatásunkhoz vagy egy harmadik fél közösségi médiaszolgáltatásához tartozik.

Ön vállalja, hogy jelszavát nem adja ki harmadik félnek. Azonnal értesítenie kell minket, ha tudomást szerez a biztonság megsértéséről vagy fiókja jogosulatlan használatáról.

Megfelelő felhatalmazás nélkül nem használhatja felhasználónévként más személy vagy entitás nevét, vagy amely nem jogszerűen használható, olyan nevet vagy védjegyet, amelyre Öntől eltérő más személy vagy szervezet bármely joga vonatkozik, vagy olyan nevet, amely egyébként sértő, vulgáris vagy obszcén.

Linkek más weboldalakhoz

Szolgáltatásunk tartalmazhat linkeket harmadik fél webhelyeire vagy szolgáltatásaira, amelyek nem a Társaság tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Társaság nem gyakorol ellenőrzést és nem vállal felelősséget harmadik személyek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi irányelveiről vagy gyakorlatáért. Ezenkívül tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság nem felel közvetlenül vagy közvetett módon semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata vagy azokkal való függőség okozott vagy állítólag okozott vagy bármilyen ilyen weboldalon vagy szolgáltatáson keresztül.

Erősen javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által meglátogatott harmadik fél webhelyeinek vagy szolgáltatásainak feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Befejezés

Előzetes értesítés és felelősség nélkül, bármilyen okból azonnal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük Fiókját, ideértve korlátozás nélkül, ha Ön megsérti ezeket a Feltételeket.

A felmondást követően a Szolgáltatás használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik. Ha meg kívánja szüntetni Fiókját, egyszerűen megszakíthatja a Szolgáltatás használatát.

A felelősség korlátozása

Az Ön által esetlegesen felmerülő károk ellenére a Társaság és bármely szállítójának teljes felelőssége a jelen Feltételek bármely rendelkezése és az Ön fentiekre vonatkozó kizárólagos jogorvoslata korlátozódik az Ön által a Szolgáltatáson keresztül ténylegesen fizetett összegre vagy 100 USD-re. ha nem vásárolt semmit a Szolgáltatáson keresztül.

Az alkalmazandó törvények által megengedett maximális mértékben a Társaság vagy annak szállítói semmilyen esetben sem felelnek semmilyen különleges, véletlenszerű, közvetett vagy következményes károkért (ideértve, de nem kizárólagosan, a jövedelemkiesés, adatvesztés vagy egyéb információ üzleti megszakításhoz, személyi sérüléshez, magánélet elvesztéséhez, amely a Szolgáltatás, harmadik fél által készített szoftver és / vagy a Szolgáltatással együtt használt hardver használatából vagy képtelenségéből fakadóan, vagy bármilyen módon kapcsolódik ahhoz, vagy egyébként a jelen Feltételek bármely rendelkezésével kapcsolatban), akkor is, ha a Társaságot vagy bármely szállítót értesítik az ilyen károk lehetőségéről, és még akkor is, ha a jogorvoslat nem felel meg annak alapvető céljának.

Egyes államok nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák kizárását vagy az esetleges vagy következményes károkért való felelősség korlátozását, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások némelyike ​​nem alkalmazható. Ezekben az államokban a felek felelősségét a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozzák.

A „MINT IS” és „MINT ELÉRHETŐ” Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatást Önnek „MINT IS VAN” és „MINT ELÉRHETŐ”, minden hibával és hibával, bármilyen garancia nélkül nyújtjuk Önnek. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Társaság a saját nevében, valamint a leányvállalatok és saját licencadóik és szolgáltatóik nevében kifejezetten elutasít minden szavatosságot, legyen az kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb, a Szolgáltatás, ideértve az értékesíthetőségre, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértésekre vonatkozó összes implicit garanciát, valamint a kereskedés, a teljesítés, a használat vagy a kereskedelmi gyakorlat során felmerülő garanciákat. A fentiekre való korlátozás nélkül a Vállalat nem vállal garanciát és nem vállal semmiféle kötelezettséget, és nem vállal semmiféle kijelentést arról, hogy a Szolgáltatás megfelel az Ön követelményeinek, bármilyen kívánt eredményt elér, kompatibilis vagy együttműködik bármely más szoftverrel, alkalmazással, rendszerrel vagy szolgáltatással, működik megszakítás nélkül feleljen meg a teljesítményre vagy a megbízhatóságra vonatkozó előírásoknak, vagy hibamentes legyen, vagy bármilyen hibát vagy hibát kijavíthatnak vagy ki fognak javítani.

A fentiek korlátozása nélkül sem a Társaság, sem a társaság egyik szolgáltatója nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát: (i) a Szolgáltatás működésével vagy elérhetőségével, illetve az információkkal, tartalommal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban. tartalmazza; (ii) a Szolgáltatás megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz; (iii) a Szolgáltatáson keresztül nyújtott bármely információ vagy tartalom pontosságát, megbízhatóságát vagy pénznemét illetően; vagy (iv) a Szolgáltatás, szerverei, a Társaságtól vagy annak nevében küldött tartalom vagy e-mailek mentesek vírusoktól, szkriptektől, trójai falovaktól, férgektől, rosszindulatú programoktól, időzített bombáktól vagy más káros összetevőktől.

Egyes jogrendszerek nem engedik meg bizonyos típusú jótállások vagy korlátozások kizárását a fogyasztó alkalmazandó törvényi jogainak vonatkozásában, így a fenti kizárások és korlátozások némelyike ​​vagy mindegyike nem vonatkozik Önre. De ebben az esetben az ebben a szakaszban meghatározott kizárásokat és korlátozásokat a vonatkozó jogszabályok szerint a legnagyobb mértékben érvényesíteni kell.

Irányadó jog

A jelen Feltételeket és a Szolgáltatás Ön általi használatát az ország törvényei szabályozzák, kivéve annak kollíziós szabályait. Az alkalmazás használatára más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények is vonatkozhatnak.

Viták rendezése

Ha bármilyen aggálya vagy vita merülne fel a Szolgáltatással kapcsolatban, beleegyezik abba, hogy először megpróbálja informálisan megoldani a vitát a vállalattal való kapcsolatfelvétel útján.

Az Európai Unió (EU) felhasználói számára

Ha Ön Európai Unió fogyasztója, akkor élvezni fogja annak az országnak a törvényeit, amelyben lakik.

Egyesült Államok jogi megfelelés

Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem olyan országban található, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terroristákat támogató” országnak nevez meg, és (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek bármely listáján.

Elválaszthatóság és lemondás

Elválaszthatóság

Ha e feltételek bármelyik rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek minősül, akkor azt módosítják és értelmezik annak érdekében, hogy az alkalmazandó törvények szerint a lehető legnagyobb mértékben elérjék az ilyen rendelkezések céljait, és a fennmaradó rendelkezések maradéktalanul hatályban maradnak.

Lemondás

Az itt leírtak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának elmulasztása vagy valamely kötelezettség teljesítésének megkövetelése nem befolyásolja a felek azon képességét, hogy gyakorolják-e ezeket a jogokat, vagy nem követelik meg az ilyen teljesítést a későbbiekben, és a jogsértésről való lemondás sem jelent lemondást minden későbbi jogsértésről.

Tolmácsolás

Lehetséges, hogy ezeket az Általános Szerződési Feltételeket lefordították, ha azokat Szolgáltatásunkon keresztül elérhetővé tettük Önnek. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol szöveg az irányadó.

Változások a jelen Általános Szerződési Feltételekben

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy legalább 30 nappal előre értesítsük az új feltételek hatálybalépését megelőzően. Hogy mi minősül lényeges változásnak, azt saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Ha folytatja a Szolgáltatás igénybevételét vagy használatát, miután ezek a módosítások hatályba léptek, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelező érvényűek. Ha teljesen vagy részben nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.

A weboldal megnyitásával feltételezzük, hogy elfogadja ezeket a feltételeket. Ne használja tovább a Valuxxo-t, ha nem fogadja el az ezen az oldalon szereplő feltételeket.

A következő terminológia vonatkozik ezekre a feltételekre, az adatvédelmi nyilatkozatra és a felelősség kizárására vonatkozó közleményre, valamint az összes szerződésre: az „Ügyfél”, „Ön” és „Az Ön” kifejezés Önre, a weboldalon bejelentkező személyre vonatkozik, és megfelel a Társaság feltételeinek. A „Társaság”, „Magunk”, „Mi”, „A mi” és a „Mi” a Társaságunkra utal. A „fél”, „felek” vagy „mi” mind az Ügyfélre, mind magunkra utal. Minden feltétel az ajánlatra, az elfogadásra és a fizetés megfizetésére vonatkozik, amely ahhoz szükséges, hogy az Ügyfélnek nyújtott segítségünk folyamata a legmegfelelőbb módon valósuljon meg kifejezetten az Ügyfél igényeinek kielégítése érdekében a Társaság által meghatározott szolgáltatások nyújtása tekintetében, a és a hatályos holland törvények hatálya alá tartoznak. A fenti terminológia vagy más szavak egyes számban, többes számban, nagybetűs írásban és / vagy ő vagy azok használatát felcserélhetőnek tekintik, és ezért ugyanazokra utalnak.

Cookies

Cookie-k használatát alkalmazzuk. A Valuxxo megnyitásával Ön beleegyezett a cookie-k használatába, összhangban a Valextino ltd. adatvédelmi szabályzatával.

A legtöbb interaktív weboldal a cookie-kat használja, hogy minden egyes látogatáskor letöltsék a felhasználó adatait. A cookie-kat a honlapunk használja, hogy bizonyos területek működőképességét megkönnyítse a weboldalunkon látogatók számára. Egyes társult / reklámpartnereink cookie-kat is használhatnak.

Engedély

Eltérő rendelkezés hiányában a Valextino ltd és/vagy licencadói birtokolják a Valuxxo-n található összes anyag szellemi tulajdonjogát. Minden szellemi tulajdonjog fenntartva. Ezt a Valuxxo-tól saját személyes használatra érheti el, a jelen feltételekben meghatározott korlátozások mellett.

Nem szabad:

 • Tegye közzé újra a Valuxxo anyagát
 • Adjon el, béreljen vagy adjon tovább licencet a Valuxxo-tól
 • A Valuxxo anyagának reprodukálása, sokszorosítása vagy másolása
 • A Valuxxo tartalmainak újraterjesztése

Ez a Megállapodás a jelen naptól kezdődik.

A webhely egyes részei lehetőséget kínálnak a felhasználók számára, hogy a webhely bizonyos területein véleményt és információt cseréljenek. A Valextino Ltd. nem szűri, szerkeszti, nem teszi közzé vagy felülvizsgálja a megjegyzéseket, mielőtt azok megjelennének a webhelyen. A megjegyzések nem tükrözik a Valextino ltd, ügynökei és/vagy leányvállalatai nézeteit és véleményét. A megjegyzések a nézeteiket és véleményüket közzétevő személy nézeteit és véleményét tükrözik. A vonatkozó törvények által megengedett mértékig a Valextino ltd nem vállal felelősséget a megjegyzésekért, illetve a megjegyzések használatából és/vagy közzétételéből és/vagy megjelenéséből eredő és/vagy elszenvedett felelősségért, károkért vagy kiadásokért. ezt a weboldalt.

A Valextino ltd fenntartja a jogot, hogy figyelemmel kísérje az összes megjegyzést, és eltávolítson minden olyan megjegyzést, amely nem megfelelőnek, sértőnek tekinthető vagy a jelen Feltételek megsértését okozza.

Ön garantálja, és kijelenti, hogy:

 • Ön jogosult a Megjegyzések közzétételére a honlapunkon, és rendelkeznie kell minden szükséges engedéllyel és beleegyezéssel;
 • A megjegyzések nem támadnak semmilyen szellemi tulajdonjogot, ideértve korlátozás nélkül a harmadik fél szerzői, szabadalmi vagy védjegyeit;
 • A megjegyzések nem tartalmaznak rágalmazó, becsületsértő, sértő, illetlen vagy egyéb jogellenes anyagot, amely a magánélet megsértése
 • A megjegyzések nem használhatók arra, hogy üzleti vagy szokásos kereskedelmi tevékenységeket vagy jogellenes tevékenységeket kérjenek vagy támogassanak.

Ön ezennel nem kizárólagos engedélyt ad a Valextino ltd-nek arra, hogy felhasználja, reprodukálja, szerkessze, és felhatalmazza másokat arra, hogy bármilyen formában, formátumban vagy médiában felhasználják, reprodukálják és szerkesszék az Ön megjegyzéseit.

Hiperhivatkozás a tartalomhoz

A következő szervezetek előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül hivatkozhatnak a Weboldalunkra:

 • Állami szervekkel;
 • A keresőmotorok;
 • Hírek szervezetek;
 • Az online címtár-forgalmazók ugyanúgy kapcsolódhatnak honlapunkhoz, mint más felsorolt ​​vállalkozások weboldalaihoz; és
 • Rendszeres akkreditált vállalkozások, kivéve a nonprofit szervezetek, jótékonysági bevásárlóközpontok és jótékonysági adománygyűjtő csoportok felkérését, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a weboldalunkhoz.

Ezek a szervezetek a honlapunkra, a kiadványokra vagy más weboldalinformációkra hivatkozhatnak, amennyiben a link: (a) semmilyen módon nem megtévesztő; b) nem hibásan vonja be a csatlakozó fél és termékei és / vagy szolgáltatásai szponzorálását, jóváhagyását vagy jóváhagyását; és (c) illeszkedik az összekapcsoló fél telephelyének kontextusába.

Megfontolhatunk és jóváhagyhatunk más link-kérelmeket a következő típusú szervezetektől:

 • általánosan ismert fogyasztói és / vagy üzleti információforrások;
 • dot.com közösségi oldalak;
 • szövetségek vagy más, a jótékonysági szervezeteket képviselő csoportok;
 • Online könyvtár forgalmazók;
 • internetes portálok;
 • számviteli, jogi és tanácsadó cégek; és
 • oktatási intézmények és a szakmai szervezetek.

Jóváhagyjuk az ezektől a szervezetektől származó linkelési kérelmeket, ha úgy döntünk, hogy: (a) a link nem kelt minket kedvezőtlenül önmagunk vagy akkreditált vállalkozásaink számára; (b) a szervezetnek nincs negatív nyilvántartása nálunk; (c) a hiperhivatkozás láthatóságából származó előny számunkra kompenzálja a Valextino ltd hiányát; és (d) a hivatkozás az általános forrásinformációk kontextusában van.

Ezek a szervezetek hivatkozhatnak honlapunkra, amíg a link: (a) semmilyen módon nem megtévesztő; b) nem hibásan vonja be a csatlakozó fél és termékei vagy szolgáltatásai szponzorálását, jóváhagyását vagy jóváhagyását; és (c) illeszkedik az összekapcsoló fél telephelyének kontextusába.

Ha Ön a fenti 2. bekezdésben felsorolt ​​szervezetek egyike, és érdeklődik a weboldalunkra mutató hivatkozás iránt, értesítenie kell bennünket a Valextino ltd. címre küldött e-mailben. Kérjük, adja meg nevét, szervezetének nevét, elérhetőségi adatait, valamint webhelye URL-jét, azon URL-ek listáját, amelyekről a webhelyünkre hivatkozni kíván, valamint azon URL-címek listáját a webhelyünkön, amelyekre szeretne hivatkozni. link. Várjon 2-3 hetet a válaszra.

A jóváhagyott szervezetek a következő linkre hivatkozhatnak:

 • Felhasználásával a vállalati név; vagy
 • Az egységes erőforrás-kereső segítségével; vagy
 • A weboldalunk bármely más leírásának használatával, amely összefüggésben van ezzel, a kontextusban és a tartalom összekapcsoló fél webhelyén található formátumban értelmes.

Védjegylicenc-szerződés hiányában a Valextino ltd logója vagy más grafikai alkotások használata nem engedélyezett.

iFrame-ek

Előzetes jóváhagyás és írásbeli engedély nélkül nem hozhat létre kereteket weboldalaink körül, amelyek bármilyen módon megváltoztatják weboldalunk vizuális megjelenítését vagy megjelenését.

Tartalmi felelősség

Nem vállalunk felelősséget a webhelyén megjelenő tartalomért. Ön beleegyezik abba, hogy megvédjen és megvédjen minket minden olyan állítás ellen, amely a webhelyén emelkedik. Nincs olyan link (ek), amely (ek) legyenek olyan weboldalakon, amelyek libelikusnak, obszcénnak vagy bűncselekménynek tekinthetők, vagy amelyek megsértik, egyéb megsértik, vagy harmadik fél jogainak megsértését vagy egyéb megsértését.

Az adatvédelem

Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelveket

Jogok fenntartása

Fenntartjuk a jogot arra, hogy kérjük, távolítsa el az összes linket, vagy bármilyen hivatkozást a weboldalunkra. Ön elfogadja, hogy kérésre azonnal távolítsa el a honlapunkra mutató linkeket. Ezenkívül fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezeket a feltételeket és feltételeket bármikor összekapcsoljuk. A weboldalunkhoz való folyamatos kapcsolódással Ön vállalja, hogy köteles megkötni és követni ezeket az összekapcsolási feltételeket.

Eltávolítás vagy linkek a honlapunkról

Ha bármely olyan linket talál a weboldalunkon, amely valamilyen okból sértő, akkor bármikor kapcsolatba léphet velünk és értesíthet bennünket. Figyelembe vesszük a linkek eltávolítására irányuló kéréseket, de nem vagyunk kötelesek, vagy közvetlenül válaszolunk Önre.

Nem biztosítjuk, hogy a weboldalon található információk helyesek, nem garantáljuk teljességét vagy pontosságát; és nem ígérjük meg, hogy biztosítsuk, hogy a weboldal továbbra is elérhető legyen, vagy hogy a honlapon található anyag naprakész legyen.

A felelősség megtagadása

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárjuk a weboldalunkkal kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot, jótállást és feltételt, valamint ezen weboldal használatát. Semmi ebben a felelősségvállalási nyilatkozatban:

 • korlátozza vagy kizárja a felelősséget halál vagy személyi sérülés esetén;
 • korlátozza vagy kizárja a felelősségünket a csalás vagy a csalárd félreértés miatt;
 • korlátozzák a mi, vagy a kötelezettségek olyan módon, hogy nem megengedett a vonatkozó törvények szerint; vagy
 • nem tartalmazzák a mi, vagy a kötelezettségek nem lehet kizárni a hatályos törvények alapján.

Az ebben a szakaszban és máshol a felelősség korlátozásai és tilalmai: a) az előző bekezdés hatálya alá tartoznak; és (b) szabályozza a felelősség alatti felelősségből eredő valamennyi kötelezettséget, beleértve a szerződésben, kártérítésben és a törvényben előírt kötelezettség megszegésével kapcsolatos kötelezettségeket.

Mindaddig, amíg a weboldal és a weboldal információi és szolgáltatásai ingyenesek, nem vállalunk felelősséget semmilyen természetű veszteségért vagy kárért.

Kapcsolat

További kérdéseivel forduljon hozzánk az info@valuxxo.com címen

0

Kenni Pinterest